เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน อยากเที่ยวแบบสโลไลฟ์ วิถีชีวิตที่ง่ายๆ แต่ได้ความสุขแบบเต็มอิ่ม ต้องลองไปเที่ยวเขลางค์นคร หรือจังหวัดลำปาง ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่เหมาะมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ปล่อยเวลาชีวิตให้เดินไปช้าๆ ชมเมือง วัดวาอาราม

สิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงาม เหมาะสำหรับมาชม มาดูกลิ่นอายแห่งความเป็นล้านนาไทยโดยแท้ อีกทั้งยังมีอากาศดีๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วยธรรมชาติ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจังหวัดลำปางนั้นจะมีที่เที่ยวที่ไหนไม่ควรพลาดบ้าง ไปดูกันเลย

1. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงินถนนลำปาง-เดินชัย บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่จะมีลักษณะไข่แดงสุกไข่ขาวสุกไม่แข็งจะ เหมือนมะพร้าวอ่อน เมื่อนำมาปรุงเป็น “ ยำไข่แช่น้ำแร่ ”

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อ อร่อยยิ่งนัก บริเวณน้ำตกแจ้ซ้อน และ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนห่างกันประมาณ1กิโลเมตร ธารน้ำ จากน้ำตกแจ้ซ้อนไหลมาบรรจบกับธารน้ำร้อน จากน้ำแร่ กลายเป็นธารน้ำอุ่น ทางอุทยานฯจึงสร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐานเพื่อ บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มาแช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับรางวัล “อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2543 ” ตามที่ กรมป่าไม้ได้จัดงานวัน สถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 104 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543

โดยได้จัดประกวดอุทยานแห่งชาติ ดีเด่นด้านการ ท่องเที่ยวประจำปี 2543 นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นอกจากจะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) ปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดเยี่ยม ในด้านการออกแบบ สิ่งอำนวยความ สะดวกใน อุทยานฯ ได้อย่าง กลมกลืนกับธรรมชาติแล้ว สภาพแวดล้อมภายในอุทยานฯ ยังตกแต่งได้อย่าง สวยงามไม่แพ้รีสอร์ทเอกชน เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวแบบครอบครัว สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

2. วัดพระธาตุลำปางหลวง

ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ไปทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมา ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภาย นอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและ พระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่ หนานทิพย์ ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

3. กาดกองต้า

กาดกองต้าหรือตลาดจีน ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี บนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสาย ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  กาดกองต้า หมายถึงตลาดตรอกท่าน้ำ

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

ในอดีตเคยเป็น ตลาดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากเมืองลำปางนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ ภาคเหนือย่านการค้าส่วนมากมักเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่อย่างแม่น้ำวัง ทำให้เกิดชุมชนที่เข้ามาทำธุรกิจ เช่น อังกฤษ พม่า และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำการค้ามากที่สุด จนกลายเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึง เรียกกาดกองต้าว่าตลาดจีน

4. งาว ลำปาง

เป็นอำเภอเล็กบรรยากาศสงบ เมืองงาวเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณมีอายุกว่า 700 ปี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาตร์  วัฒนธรรม มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตชนเป่าที่งดงาม อำเภองาว เดิมมีชื่อว่า เมืองเงินเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญของเมือง เขลางค์นคร ( ลำปาง )

เที่ยวลำปาง ไม่อ้างว้างแน่นอน

เมืองเงินในอดีตมีเจ้าผู้ครองนครที่เข้มแข็งชำนาญการสงคราม มีความเชี่ยวชาญในการรบ โดยใช้ของ้าว เป็นอาวุธสำคัญ เมื่อข้าศึกจากหัวเมืองลื้อหัวเมืองเขินเข้ามารุกรานก็ไม่อาจรุกล้ำเข้าไปถึงเมืองเขลางค์นครได้ เพราะเมื่อมาถึง เมืองเงินก็ถูกตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง เจ้าเมืองเงินได้อาสาปราบปรามข้าศึก พวกฮ่อ เงี้ยว ที่มารุกรานถึงหัวเมืองเงี้ยว หัวเมืองลื้อ หัวเมืองเขิน

จนถึงแคว้นสิบสองปันนาได้รับชัยชนะจนเป็นที่ร่ำลือ เจ้าเมืองเขลางค์นครได้ประทานง้าวด้ามเงิน เป็นบำเหน็จคุณงามดี และความกล้าหาญ เป็นที่ยินดีแก่ชาวเมือง จึงเรียกเจ้าเมืองว่าพระยาง้าวเงินและเรียกชื่อเมืองว่าเมืองง้าวเงิน กาลเวลาผ่านมา ได้เรียกเพี้ยนเป็น เมืองงาว

5. วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ เห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกมากมายที่รับรองได้ว่าหากใครที่เคยไปเที่ยวลำปางแล้ว ต้องอยากกลับมาเที่ยวอีกอย่างแน่นอน

กล้ามเนื้อสักเสบ (Myositis) เป็นภาวะอักเสบ ที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ และใยกล้ามเนื้อ ซึ่งมักมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และล้ามากหลังเดินหรือยืนเป็นเวลานาน อาการเจ็บและบวมที่กล้ามเนื้อ เมื่อ กล้ามเนื้อสักเสบ ควรหลีกเลี่ยงอาหารอะไร ? อันไหนทานได้ อะไรควรเลี่ยง

อ่านบทความเพิ่มเติม : รู้จักศิลปะ กับ 7 แขนงทางศิลปะ ที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้