ศิลปะเซรามิก ศิลปะจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ

เรื่องราวเซรามิก ศิลปะเซรามิก ที่เล่าเรื่องราวผ่านมือและธรรมชาติ ความเป็นมา และขั้้นตอนกว่าจะมาเป็นเซรามิก เซรามิก (อังกฤษ: ceramic) เซรามิกมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก keramos มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ เซราม...