7 ข้อ กับการปลุกไฟแห่ง “ศิลปะ” ในตัวคุณ

7 ข้อ กับการปลุกไฟแห่ง “ศิลปะ” ในตัวคุณ 7 ข้อ กับการปลุกไฟแห่ง “ศิลปะ” ในตัวคุณ กิจกรรมทางศิลปะนั้นช่วยทำให้เกิดการพัฒนาจินตนาการของมนุษย์ ก่อให้เกิดความอ่อนโยนทางอารมณ์ เกิดสุนทรียภาพและความประทับใจ นอกจากนี้ยังทำให้อวัยวะในส่วนต่างๆ ในร่างกายที่เกี...